Att tänka på inför vinterförvaringen

När skolorna börjar vet tjuvarna att vi haft vår semester, båten används bara till helgen och ligger obevakad i veckorna. Tyvärr är det då som de slår till. 
Vinterförvaring båt i sjö_Atlantica

 

Motorstölderna ökar markant i slutet av augusti och början av september och det fortsätter även när båten tas upp för vintern.

Det är inte bara större motorer som stjäls utan även många mindre. Gör det därför så svårt som möjligt för tjuven att ta utombordaren.

 

Fem tips för att minska stöldrisken 

1. Ta av kåpan och täck motorn på annat sätt
2. Måla kåpan på ett kraftigt avvikande sätt
3. Lås växelhus/drev med kodade låsmuttrar, finns i båtfackhandeln
4. Lämna inte båt, med motorn monterad, obevakad vid sommarstuga eller båtklubb
5. Har du inte tänkt använda båten mer, ta upp den och gör en tidig motorservice så har du minskat stöldrisken avsevärt

 

Inför vintern

• Ta av motorn och förvara den inlåst så minskar du stöldrisken. Det finns många firmor som förvarar din motor mot en mindre kostnad. Lämnar du hela båten för fullservice får du dessutom rabatt på premien

• Ta av växelhus/drev 

• Märk motorn med Securmark, det ger dig ytterligare 5 % rabatt på premien

• Söksystem som sitter i motorn skall hållas »aktiva« även under vinterförvaring

• Vid förvaring utomhus med motor på, bör du demontera växelhuset i samband med höstservicen och återmontera det först på våren

• Det är inte bara större motorer som stjäls utan även många i spannet 2-25 hk

• Kom ihåg att motorer under 40 hk skall tas av och inte vinterförvaras på båten

Atlanticas webbplats kan du hitta fler tips på hur du skyddar din utombordare från tjuvar.