Förbered villan inför vintern

Med några enkla förberedelser kan du undvika de vanligaste skadorna utomhus. 


Halt underlag 

Var noga med att skotta snö och ta bort is framför huset. Om det behövs använd även salt eller sand. 

Snöröjning
 
Snö som blir liggande på tak, terrass eller balkong kan orsaka stor skada på byggnaden. Dels för att snö är tungt och trycker på väggar och tak, och dels för att snö som ligger kvar på taket kan orsaka olyckor när det börjar smälta. 

Vattenkran utomhus 

Stäng av vattnet till alla utomhuskranar och ta bort vattenslangarna.

Istappar
 
Ta bort eventuella istappar så att de inte faller ner och skadar människor eller byggnader.

Stuga/fritidshus 

Du bör inte ha lägre än 10 grader inomhus så ha på värme i alla rum med rör, kranar, tvättmaskin och andra vatteninstallationer. 

Takrännor och stuprör 

Håll takrännor och stuprör rena och fria från blad och jord. Igensatta stuprör kan orsaka skador på väggar och andra byggnadsdelar. 

Information från Trygghetsguiden Moderna 2012