Åke Arén ger råd om bostadsrättsförsäkring i tidningen Din Bostadsrätt

I det andra numret 2016 av Bostadsrätternas egen tidning Din Bostadsrätt kommenterar Åke Arén vad man som bostadsrättsägare bör tänka på när man tecknar försäkring. 

 

Kontrollera villkoren noga i din bostadsrättsförsäkring. 

   - Många missar att göra det, vilket kan bli en dyr överraskning om något skulle hända. Villkoren skiljer en del mellan bolagen. Därför är det viktigt att vara noga och ta reda på vad som gäller för just din försäkring. 

 

Vad är viktigast? 

   - Nummer ett är att tillägget täcker det man som medlem är ansvarig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Nummer två är att försäkringsbeloppet i bostadsrättstillägget är tillräckligt högt, allra helst bör man ha en fullvärdesförsäkring. 

Nummer tre är att det ingår en allriskförsäkring för bostadsrätt, ungefär som en drulleförsäkring. 

 

Åke kommenterar även försäkringsbolagens åldersavdrag på material- och arbetskostnad.

   - Många blir förvånade över hur stora kostnader de själva får bära. Självrisken är kanske bara 2000 - 3000 kr, medan åldersavdraget kan vara större. Har du ett 25 - 30 år gammalt kök som förstörts av exempelvis en vattenskada, kan du räkna med att försäkringsbolaget står för 20 % av kostnaderna för ett nytt kök.

 

Går det att får kompensation för att man inte kan använda sitt kök medan det repareras efter en skada?

   - Ja, du kan få kompensation ur hemförsäkringen med ett ersättningsboende

 

Finns det några skador som vare sig bostadsrättsförsäkringen eller föreningens egen försäkring inte täcker?

   - Ja, skador beroende på utifrån kommande vatten är normalt aldrig en försäkringsfråga. Det anses bero på dåligt underhåll. Undantaget är skyfall.