Nu lanserar vi en ny medlemslösning för arbetsgivarförbundet Teknikföretagen!

Pressmeddelande juni 2014

 

Allians Försäkringsmäklare tecknar samarbetsavtal med Teknikföretagen om att skapa och handla upp försäkringar för Teknikföretagens 3 700 medlemmar.

 

Teknikföretagen är ett arbetsgivarförbund som har till uppdrag att stärka förutsättningarna för dess medlemmar att konkurrera på en global marknad. Teknikföretagen påverkar i frågor om arbetsrätt, produktkrav, utbildning och forskning. Teknikföretagen utarbetar standardavtal och kontrakts-hjälpmedel för effektivare affärer. Teknikföretagen ger förhandlingsstöd, kurser och rådgivning

till medlemsföretagen och hanterar avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna.

 

Målsättningen är att ta fram unika försäkringslösningar anpassade till Teknikföretagens medlemmars verksamhet.

 

De lösningar som f n är aktuella är:

 

  • Verksamhetsförsäkring
  • Fordonsförsäkring
  • Sjukvårdförsäkring

 

-Vi är mycket tacksamma för förtroendet från Teknikföretagen, och ser stora möjligheter att skapa fördelaktiga lösningar åt deras medlemsföretag. För Allians del passar samarbetet mycket bra in i vår satsning på konceptuella lösningar för organisationer. Allians hanterar idag ett tjugotal konceptuella lösningar, där man i de flesta fall administrerar lösningarna fullt ut i egna system, säger Åke Arén, VD

på Allians Försäkringsmäklare.

 

Mer information:

Åke Arén, VD, Allians Försäkringsmäklare

Telefon: 0709-95 26 33, 

E-post: ake.aren@allians.com