Diskussionen om provisionsförbud fortsätter!

Finansinspektionen, Finansmarknadskommittén, FMK, och övriga provisionsförbudsgivare vill införa ett förbud mot provisioner för försäkringsmäklare. Därför har Anders Parment fått i uppdrag av FMK att starta en utredning som ska motivera detta provisionsförbud. Det visar sig nu att utredningen inte gav det svar som FMK hade hoppats på. Anders Parment har bland annat kommit fram till att ett provisionsförbud skulle vara dåligt för kunderna och att ett förbud skulle försämra konsumentskyddet istället för att förbättra det. I och med detta så påstods utredningen "inte vara färdig" och Anders Perment fick i uppgift att göra om den. 

Charlotta Carlberg, VD på SFM, skriver följande i sin Utredning om provisionsförbud i Sverige från den 15 oktober 2012. "Enligt min uppfattning beror det inte på påstådda brister i utredningen utan att man inte tyckte om vad det stod i utrdeningen. Detta har idag visat sig vara helt sant". Vill du läsa hela Charotta Carlbergs utredning klicka här

Utredningen är därför inte offentliggjord och detta beror, enligt Charlotta Carlberg, på att utredningen inte gav det resultat som FMK hade förväntat sig. Charlotta beskriver det såhär "Behovet av god rådgivning ökar och när en utredning pekar på det - Ja då blir det locket på".


Dagens Industri har också tagit upp frågan i artikel "Utredare får bakläxa om provisioner". 

Nu när FMK har bett Anders Parment att komma med en ny version av utredningen så får vi se om den nya versionen kommer att ge ett större stöd för provisionsförbudet. Om den inte gör det får vi se om FMK väljer att offentliggöra resultatet av utredningen eller inte.