Jul innebär risker

Statistik från Svenska Brandskyddsföreningen visar att det under julmånaden inträffar cirka 300 bränder. Det gör december månad till den mest branddrabbade månaden under året, på grund av levande ljus.

Levande ljus 

-Lämna inte levande ljus obevakade. En god regel är att den som har tänt ljusen ansvarar för dem och släcker dem.

-Elljusstake och julgransbelysning ska släckas med strömbrytare eller genom att man drar sladden ur väggen - inte skruva på glödlamporna. Då kan det bli glappkontakt och en gnista bildas som kan antända brännbart material. 

-Undvik träljusstakar. Använd istället ljusstakar av keramik och metall. 

-Tänk på var du ställer ljuset, så att till exempel en gardin inte kan fladdra till av vind- eller elementdrag och fatta eld. 

-Ställ inga ljus på TV:n. Stearin kan droppa ner och antändas med en snabb och kraftig brand som följd. 

-Mossa som man köper i affären är behandlad så att den inte börjar brinna, men om du sparat mossan från förra året, är brandskyddsmedlet borta.

Fyrverkerier 

Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna. Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.

Fyrverkerier är väldigt vackert att se på. Tyvärr bidrar de till skador både på användare och hem, för att inte tala om alla djur som skräms från vettet.

Varje år skadas cirka 150 barn och vuxna i Sverige av fyrverkerier. Oftast rör det sig om hand- eller ögonskador. De allvarligaste skadorna orsakas av hemmagjorda raketer och bomber.

-Köp godkända fyrverkerier på försäljningsställen som har tillstånd. 

-Förbered ditt fyrverkeri i dagsljus. 

-Läs bruksanvisningarna noga. 

-Fundera innan avfyrning var pjäsen kommer att hamna och att nedfallande rester inte kan skada och orsaka brand.

-Använd avfyrningsramp.

-Ha en hink med vatten, eller ännu hellre en brandsläckare i beredskap.

 

Avslutningsvis, alla hem bör ha minst en brandvarnare per våningsplan. 

Källa: Trygg Hansa