Tomer 

Sveriges torg- och marknadshandlares förbund 

Tomer är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel. Idag har man ca. 500 medlemmar, som har skiftande verksamheter, allt ifrån försäljning av handarbeten på marknader, försäljning av mat ifrån permanent inredda vagnar, torghandel av frukt och blommor eller traditionell butiksförsäljning. TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker. För mer information om föreningen gå in på www.tomer.se

 
Som medlem i TOMER är ni och er verksamhet skyddad genom en medlemsförsäkring, även kallad knalleförsäkring.
Försäkringens omfattning är speciellt framtagen, av erfarna knallar genom TOMER i samråd med Allians/Söderberg & Partners, för att på bästa sätt ge Sveriges torg- och marknadshandlare ett väl anpassat och prisvärt försäkringsskydd. 

Grundskydd - Knalleförsäkring:

Ansvarsförsäkring 

Omfattar skadeståndsansvar för sak och personskador samt skadestånd till följd av levererad prudukt, även kallat produktansvar. Försäkringen hjälper till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Vid dessa fall får medlemmen hjälp med förhandlingar och betalning av skadestånd.

Rättsskydd

Ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser.

Kundolycksfall

Omfattar personskada som drabbar kund eller annan besökare genom olycksfall som inträffar inom den yta som medlemmen disponerar.

Rån 

Försäkringen omfattar rån, som sker genom hot eller tillgrepp av våld som innebär ofrånkomlig fara. 

Otursförsäkring vid sakskada tredjemans egendom

Kan lämna ersättning för den självrisk tredjeman drabbas av, med anledning av plötslig oförutsedd händelse som drabbar medlem eller medlems egendom. Exempelvis marknadsställning som blåser in i fordon.

Egendomsförsäkring, skadegörelse marknadsställning

Omfattar skador på marknadsställning med tillhörande utrustning som drabbats av skadegörelse, under uppställning på marknadsområdet.

 
Förutsättningen för att försäkringen skall gälla är att ni betalat in medlemsavgiften till TOMER. 
 
Basbeloppet 2017 är 44 800 kr 
 

Om du dessutom vill skydda din egendom så bör du komplettera försäkringsskyddet med lämpliga tilläggsförsäkringar. Vill du läsa mer om tilläggen, klicka här!

Kontakt 

Vid skada, kontakta Vardia Försäkring: 

Telefon: 08-50 11 21 50

E-post: skadorforetag@vardia.se

Hemsida: www.vardia.se

Postadress: 

Vardia Skador
Fe 361
832 80 Frösön

Frågor gällande försäkringar, kontakta oss på Allians/Söderberg & Partners:

Allians/Söderberg & Partners

Adress: Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm

E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se

Telefon: 08-700 51 70

 

Frågor kring ert medlemskap, kontakta TOMER:

Sveriges Torg- och Marknadshandlares Förbund
Hemsida: www.tomer.se
Telefon: 08-420 552 93
E-post: kontor@tomer.se

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com