Ansökan och pris

 

Studentförsäkring

Omfattning

Försäkringen gäller enbart under studietiden och som längst i 3 år. Därefter övergår försäkringen per automatik till SFÖs företagsförsäkring med Nordenomfattning.

Företagets uppgifter /fakturauppgifter

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com