2018-01-31 upphör försäkringen. För mer information kontakta kansliet på SFÖ.
 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com