Vilka är SFÖ? 

Sveriges Facköversättarförening bildades 1990 och är idag Sveriges största översättarorganisation med över 1 000 översättare och omkring 30 av Sveriges ledande översättningsföretag som medlemmar. 
 
SFÖ arbetar för god yrkessed och ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan yrkesöversättare. Föreningen tillvaratar facköversättarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen samt informerar om och påverkar aktivt översättaryrkets och översättningsbranschens utveckling.
 
Genom att vara ett forum för översättare och deras kunder verkar SFÖ för att ytterligare höja anseendet för översättare och för översättandet som yrke och näringsverksamhet. SFÖ stärker dialogen mellan översättningsföretag och enskilda översättare och bidrar därigenom till ökad kunskap, ömsesidig förståelse och respekt inom branschen. SFÖ framhåller att översättning är en viktig del av samhällsekonomin, möjliggör utbyte av fackmässig information och är en förutsättning för handel, samverkan och förståelse över nationsgränserna. 
 
Hemsida: www.sfoe.se   

SFÖs företagsförsäkring är en komplett försäkringslösning med möjlighet att anpassa försäkringen efter eget behov med olika tilläggsförsäkringar. 
 
 

Sveriges Facköversättarförening, SFÖ och Allians/Söderberg & Partners har tillsammans tagit fram en företagsförsäkring skräddarsydd för SFÖs medlemmar. Försäkringen har ett mer omfattande grundskydd än en vanlig företagsförsäkring och det till en mycket förmånlig premie. 
 
Medlemskap i SFÖ är ett krav för att få teckna försäkringen. 
 
För mer information kontakta Allians/Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 70 eller maila oss på fredsgatan@soderbergpartners.se

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com