Sjukvårdsförsäkring-Information

Försäkringen som erbjuds via Översättarcentrum har en förmånlig premie som gäller både för dig som medlem i Översättarcentrum och för din make/maka/sambo. 
 

Premien är åldersrelaterad. Prisuppgifter finner ni i tabellen nedan.

Barn upp till 25 år (som är medförsäkrade)                    

2 460 kr/år                            
Ålder 16 -39 år 4 100 kr/år
Ålder 40-49 år 4 700 kr/år
Ålder 50-59 år 5 600 kr/år
Ålder 60-67 år 6 500 kr/år
 
Självrisk:
Försäkringen gäller med en självrisk om 500 kr per vårdebesök, 
dock max 1 000 kr per skada.
 
Sjukvårdsförsäkringen omfattar bland annat följande: 
 • Läkarvård – offentlig eller privat vård inom Skandinavien 
 • Operation och sjukhusvård inom Skandinavien 
 • Rehabilitering 
 • Resor till och från vård vid operativ/slutenvårdsbehandlingar 
 • Sjukgymnastik remitterad av läkare 
 • Behandling hos naprapat, kiropraktor eller osteopat 
 • Remitterad behandling hos psykolog 
 • Missbruksavvänjning 
 • Täckning av alla medicinskt betingade operationer och behandlingar, även som följd av sport eller arbete med 100%. 
 • Omfattar cancervård (ej standard på marknaden) och annan allvarlig sjukdom 
 
Det som krävs är att den som ska försäkras är inskriven i försäkringskassa i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. 
 
Försäkringen kan tecknas från 0ch till 67 års ålder.
 
För fördjupad information se försäkringsvillkoren. 
 
Vilka skatteregler gäller? 
 • Försäkringen är inte avdragsgill för privatpersoner 
 • För företag som betalar premien för sina anställda betraktas premien som en icke avdragsgill kostnad för företaget 
 • Förmånen är inte skattepliktig för den anställde 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com