Kontakt 

För mer information kontakta: 
 
Allians/Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm 
Tel 08-700 51 70 
Fax 08-700 51 79 
 

Vid skada 

Moderna Försäkringar: Skadeanmälan per telefon 0200-22 23 24 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com