Semantix översättaravtal

2014-12-06

 

Gällande det nyligen utskickade avtalet för översättare från Semantix har vi som SFÖ:s försäkringsrådgivare följande kommentarer gällande det krav som ställs på försäkring.

 

Svaret kan enbart bli hypotetiskt eftersom det alltid bör framgå mer gällande om- ständigheter osv. vid en försäkringsskada. Nedanstående är dock generella svar på den instruktion som är bifogad till avtalet. Utgångspunkten är SFÖ:s företagsförsäkring

som är en omfattande försäkring och möter de önskemål på försäkring som Semantix ställer.

 

  1.     När det gäller ren förmögenhetsskada så ingår det i försäkringen upp till försäkringsbeloppet (300 kkr och kan utökas till 600 kkr).

Det omfattar fel i t.ex. översättning som föranleder ekonomisk skada.

 

  1.     När det gäller produktansvar så ingår det i den allmänna ansvarsförsäkringen. Det är dock svårt att se att en översättare drabbas av en produktansvarsskada men skyddet finns i SFÖ:s försäkring. Försäkringsmomentet utreder om skadestånds-ansvar föreligger, för försäkringstagarens talan i domstol, förhandlar med motparten och betalar i värsta fall skadestånd.

 

  1.     Detta avser rättsskydd och sådan försäkring ingår. Rättsskyddsförsäkringen i SFÖ:s försäkring har en för marknaden mycket låg självrisk vid skada. I vilket land en tvist prövas avgörs i första hand av parternas avtal och i andra hand av lag. Det går därför på förhand inte att säga att en tvist med motpart utomlands per automatik ska avgöras i det landet. Men med den utvidgade rättsskyddsförsäkringen som finns i SFÖ:s försäkring omfattar tvister som prövas inom ett EU-och EFTA- land.

 

För att kunna teckna SFÖ:s försäkring måste företaget (även enskild firma) ha sitt säte i Sverige. Vi undersöker möjligheten till att ändra på det men det är tyvärr inte möjligt ännu. Anledningen är att svensk lag ska gälla vid viss reglering.

 

Semantix uppger försäkringsbeloppen i euro vilket gör att med dagens valutakurs finns det marginal i SFÖ:s försäkring.

 

Som SFÖ:s försäkringsrådgivare kan vi endast ge råd och vägledning när det gäller försäkringsfrågor. När det gäller avtalets övriga utformning rekommenderar vi att kontakt tas med Semantix eller en jurist.

 

 

//

Camilla Skymbäck

 

 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com