Riksbyggen 

Riksbyggen är en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. De bevakar Riksbyggenföreningarnas intressen, verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende. Riksbyggen är ett serviceföretag för dessa och andra kunder, dessutom en byggherreorganisation med huvudsaklig uppgift att bygga bostadsrätter. 
 
De som är anställda hos Riksbyggen har möjlighet att teckna sjukvårdsförsäkring via löneavstående. 
 
Sjukvårdsförsäkringen garanterar omedelbar hjälp, fritt val av sjukhus, transporter samt rehabilitering till en premie de flesta har råd med. 
 
Det går även att medförsäkra make/make sambo eller barn. 
 
 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen skyddar dig mot långa väntetider och höga vårdkostnader vid behov av sjukvård. Du kan själv välja vårdgivare – både offentlig och privat. Dessutom kan du välja att få vård i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 
 
Även behandling utanför Skandinavien kan ersättas, om den är avtalad i förväg med försäkringsgivaren. Obegränsad behandlingstid för alla behandlingar, även cancervård, ingår. 
 
Försäkringen kan tecknas från 0ch till 67 års ålder.
 

Följande ingår

 • Sjukvårdsrådgivning vardagar kl 08:00-17:00.
 • Bokar specialister och hjälper till med vårdplanering.

 

Försäkringsmoment

 • Läkarvård – offentlig eller privat vård inom Skandinavien. 
 • Operation och sjukhusvård inom Skandinavien. 
 • Rehabilitering.
 • Resor till och från vid operativ/slutenvårdsbehandlingar. 
 • Sjukgymnastik remitterad av läkare. 
 • Remitterad behandling hos naprapat, kiropraktor eller osteopat. 
 • Remitterad behandling hos psykolog. 
 • Missbruksavvänjning. 
 • Täckning av alla medicinskt betingade operationer och behandlingar även som följd av sport eller arbete med 100%. 
 • omfattar cancervård (ej standard på marknaden) annan allvarlig sjukdom. 

 

Vad kostar sjukvårdsförsäkringen? 

Anställd 5 400 kr/år (Bruttolöneavstående 450 kr/mån)
Medförsäkrad  5 400 kr/år  
Medförsäkrad - Barn 2 460 kr/år  


Självrisk

Försäkringen gäller med en självrisk om 500 kr per vårdebesök, 
dock max 1 000 kr per skada.

Hur ansluter man sig? 
För att ansluta sig till försäkringen krävs ingen hälsodeklaration utan endast en ansökan. Vid anslutning till försäkringen gäller en karenstid på två månader. I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada, inträder dock rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft. 
 
Befintliga sjukdomar och åkommor vid försäkringens tecknande skall, för att omfattas, varit symtom och behandlingsfria under de senaste 24 månaderna. 
 

För mer information

Ring till oss på Allians/Söderberg & Partners, telefon 08-700 51 70.
 
Försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen är WL Care.

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com