Villkor & produktblad 

Nedan finner ni samtliga aktsamhetskrav, produktblad samt villkor avseende Polisförbundets sakförsäkringar. 

 

Produktblad

Hem                                                Motor                                            Övrigt

Hemförsäkring                              Bilförsäkring                                Fritidshusförsäkring

Villahemförsäkring                       Husbilsförsäkring                       Fritidsbåtsförsäkring

Studenthemförsäkring                 Husvagnsförsäkring                   Långreseförsäkring

                                                         Släpvagnsförsäkring                   Objektförsäkring

 

Aktsamhetskrav

Hem                                                Motor                                            Övrigt

Hemförsäkring                              Bilförsäkring                                Fritidshusförsäkring

Villahemförsäkring                       Husbilsförsäkring                       Fritidsbåtsförsäkring

Studenthemförsäkring                 Husvagnsförsäkring                   Långreseförsäkring

                                                         Släpvagnsförsäkring                   Objektförsäkring

Villkor - Försäkringar som är tecknade/förnyade efter 1 dec. 2015

Hem-, Villahem-, Studenthem-, Fritidshus-, Objekt- & Långreseförsäkring

Bil-, Husbil-, Husvagn- & Släpvagnsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring

Villkor - Försäkringar som är tecknade/förnyade innan 1 dec. 2015

Hem-, Villahem-, Studenthem-, Fritidshus-, Objekt- & Långreseförsäkring

Bil-, Husbil-, Husvagn- & Släpvagnsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring

 

Uppstår det eventuella frågor eller funderingar når ni oss på telefon 020-40 41 41 alternativt fredsgatan@soderbergpartners.se

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com