Ansökan och pris

Företagsförsäkring

Tillägg

Utökat egendomsbelopp

Ansvarsförsäkring, ren förmögenhetsskada
(skydd vid bl.a. felöversättning)

 

Företagets uppgifter /fakturauppgifter

 

 

 
 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com