KFO:s Sjukvårdsförsäkring 

Sjukvårdsförsäkring 

Sjukskrivningarna fortsätter att öka i Sverige. Väntetiderna för undersökning och behandling blir ofta mycket långa, vilket också bidrar till att sjukskrivningsperioderna blir längre. Förutom att man som patient tvingas vänta på behandling och drabbas av inkomstbortfall, får arbetsgivaren högre kostnader i form av sjuklön, särskild sjukförsäkringsavgift och/eller kostnader för ersättare. 

Värdet för företaget 

För de flesta arbetsgivare är medarbetarna den viktigaste, kanske till och med den enda resursen i verksamheten. Större företag har ofta någon/några viktiga nyckelmedarbetare och för små företag kan frånvaron av en viss person innebära att verksamheten riskerar att läggas ned. 

Värdet för medarbetaren 

För den enskilde kan en inträffad olyckshändelse eller komplicerad sjukdom naturligtvis innebära en tragedi. Även om åkomman/sjukdomen kan behandlas, kan det dröja innan vård kan erbjudas. Under tiden kan den enskilde drabbas av såväl ekonomiska som sociala avbräck. 

KFOs erbjudande 

Vi har tagit fram en mycket förmånlig sjukvårdsförsäkring som omfattar omedelbar sjukvård, egen rådgivningstjänst och fritt val av sjukhus. Försäkringen innebär ett komplement till den allmänna sjukvården och möjliggör behandling på de främsta sjukhusen tillgängliga i Skandinavien samt i övriga världen efter godkännande av försäkringsbolaget. 

Försäkringsgivare är: 

WL Care
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm 
 
White Label Care är ett sjukvårdsförsäkringsbolag som erbjuder företag och organisationer sjukvårdsrelaterade produkter på den skandinaviska marknaden. Några av de förmånliga villkoren: 
 
Vårdgaranti – Rätt till vård inom 18 dagar 
Försäkringsbelopp till 3 000 000 kr per försäkringsår 
Sjukvårdsservice dygnet runt 
Behandling hos akupunktör ingår 
Barn kan medförsäkras till halva premien upp till 25 års ålder 
 

Vad kostar den nya försäkringen? 

Premien för den nya försäkringen uppgår till 3 120 kr med en självrisk på 500 kr. För barn som inte fyllt 21 år är premien 1 560 kr även här gäller en självrisk på 500 kr. 

Vem kan teckna den nya försäkringen? 

Alla som är fullt arbetsföra, för barn gäller begreppet fullt frisk. Önskas ytterligare broschyrer samt information om premier ring oss på telefon 
08- 700 51 70 alternativt skicka ett mail på info@allians.com 

Information om premier finns även på KFO:s hemsida:

Ladda ned broschyr och ansökan: 

 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com