KFO:s Företagsförsäkring 

För att kunna välja ett skydd som täcker företagets verkliga risker! 

Företagsförsäkringar för medlemsföretag inom följande verksamheter: förskolor, skolor, fritidshem, respektive hälsa, vård och övrig omsorg, HVO, personlig assistans samt ideella organisationer. 
 
Idén är att erbjuda medlemmarna en försäkringslösning som inte tidigare funnits på marknaden.
 
KFOs Företagsförsäkring är speciellt anpassad för verksamhetsområdena och innehåller såväl sedvanligt skydd för t ex egendom, avbrott och ansvar som skydd för sådant som speciellt utmärker den aktuella verksamheten. Det kan vara skydd för ideellt arbetande föräldrar inom förskoleområdet eller tjänstereseförsäkring för personlig assistansområdet, som omfattar både den assistansberättigade och medföljande assistenter. 

Försäkringsinnehåll

KFOs Företagsförsäkring innehåller ett grundskydd för egendom, avbrott, ansvar, rättsskydd samt förmögenhetsbrott. Försäkringen är kompletterad med olika tillägg som varierar beroende på verksamhetsområde. 
 
Premierna är mycket konkurrenskraftiga. 
 
Ladda ned foldern för våra försäkringslösningar för: 
  • Medlemsföretag i ideella organisationer och företag som drivs som ekonomisk              förening här
  • Förskolor, fritidshem och fristående skolor här 
  • Företag som arbetar med hälsa, vård och övrig omsorg (med uteverksamhet) här 
  • Företag som arbetar med hälsa, vård och övrig omsorg (med fast                                      försäkringsställe) här 
  • Företag som är verksamma inom personlig assistans här 
  • Företag som är verksamma inom personlig assistans i hemmet här 

Försäkringsvillkor 

Olycksfall för barn/elever 
 

Vid skada

Telefon kontorstid: 0771-950 950 
Telefon utanför kontorstid: 020-450 00 00 
Telefax: 08-772 80 80 

Postadress 

Folksam 
Företagsskador 
106 60 STOCKHOLM 
 
Önskas ytterligare information om försäkringen eller premier ring oss på telefon
08-700 51 71 eller skicka ett e-mail till kfo@allians.com
 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com