KFOs Medlemsförsäkringar 

KFO är en arbetsgivarorganisation för företag och organisationer inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välförd och samhällsnytta. De förhandlar fram och sluter kollektivavtal för sina medlemmar. Idag har KFO över 4 000 medlemmar med drygt 115 000 anställda som de arbetar aktivt med att förbättra villkoren för. Deras medlemmar återfinns bland annat inom branscher som handel, vård, omsorg, hushållsnära tjänsster, skola, förskola, ideella organisationer, folkrörelser och idéburna verksamheter. 
 
I KFOs medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring för frivilligarbetare. Beställ ert försäkringscertifikat hos oss via e-mail: info@allians.com eller ring oss på telefon
08 - 700 51 71. 
 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com