KFOs Medlemsförsäkringar 

KFO är en arbetsgivarorganisation som ger service till i första hand kooperativa, ideella organisationer och folkrörelser. De förhandlar och sluter kollektivavtal för medlemmarna. Idag har KFO drygt 2 000 medlemmar med över 85 000 anställda. Deras medlemmar återfinns bland annat inom branscher som handel, petroleum, vård, omsorg, skola, förskola, industri, ideella organisationer, folkrörelser och idéburna verksamheter. 
 
I KFOs medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring för frivilligarbetare. Beställ ert försäkringscertifikat hos oss via e-mail: info@allians.com eller ring oss på telefon
08 - 700 51 71. 
 
Företag med flest anställda finns inom detaljhandeln medan det flesta antalet medlemmar finns inom vård, omsorg och skola. Av de 2 000 medlemmarna är ca
1 200 förskolor, fritidshem och friskolor. 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com