Grupplösningar 

 
Allt fler förbund, föreningar, organisationer och företagssammanslutningar upptäcker medlemsnyttan med försäkringskoncept under eget namn. 
 
Med ett 20-tal aktiva samarbeten inom denna nisch vågar vi påstå ett vi har rätt erfarenhet och kompetens inom detta område. 
 
Vi kan skapa kravspecifikationer, upphandla, administrera helt eller delvis samt sköta kundservice.
 
Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om vårt erbjudande!