Försäkringsförmedlare 

Söderberg & Partners står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en försäkringsförmedlare hos Söderberg & Partners eller dess partnerbolag har rätt att förmedla försäkringar och huruvida denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Allians är auktoriserade försäkringsförmedlare godkända av Finansinspektionen och medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening. 

Vad är en försäkringsförmedlare? 

En försäkringsförmedlare är en oberoende rådgivare inom försäkringsområdet och står under direkt kontroll av Finansinspektionen. Tack vare oberoendet är vi som mäklare de enda som kan erbjuda ett skräddarsytt urval från samtliga försäkringsbolag på marknaden. 

Hur arbetar en försäkringsförmedlare? 

Som försäkringsförmedlare arbetar vi på uppdrag av kunden och presenterar ett urval av förslag i enlighet med uppgjord överenskommelse. Kunden beslutar i samråd med oss vilken försäkringslösning som passar bäst. Vi placerar och sköter försäkringen och informerar kunden vid förändringar och behov. 

Hur får försäkringsförmedlaren betalt? 

Det medför inga extra kostnader för er som kund att använda oss på Allians/Söderberg & Partners, vi som försäkringsförmedlare får vår ersättning från försäkringsbolagen. Premien är densamma om försäkringen köps direkt från försäkringsbolaget eller via oss. 
 
Vissa försäkringsbolag aviserar numera en nettopremie. Detta innebär att försäkringsbolagens fakturor i dessa fall är reducerade med ett belopp motsvarande vårt arvode. Alltså blir det två fakturor, en från bolaget och en från oss. 

Vad är en förmedlarfullmakt? 

Det arbetsredskap vi som försäkringsförmedlare behöver är en så kallad förmedlarfullmakt.
 
Förmedlarfullmakten är nödvändig för att vi ska kunna företräda våra kunder gentemot försäkringsbolagen. Utan en förmedlarfullmakt får vi helt enkelt inga offerter, ingen information och kan således inte uppfylla vårt uppdrag. 
 
Att låta oss på Allians/Söderberg & Partners sköta om och hjälpa er med era försäkringar innebär en trygghet att veta att ni har rätt försäkring till rätt pris! 
 
Vi är licensierade hos Insuresec vilket innebär att våra förmedlare har genomfört kunskapsprov med godkända resultat. 
                   

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com