kfo

KFOs Företagsförsäkring 

För att kunna välja ett skydd som täcker företagets verkliga risker! 

 
Företagsförsäkringar för medlemsföretag inom följande verksamheter: förskolor, skolor, fritidshem, respektive hälsa, vård och övrig omsorg, HVO, personlig assistans samt ideella organisationer. 
 
Idén är att erbjuda medlemmarna en försäkringslösning som inte tidigare funnits på marknaden.
 
KFOs Företagsförsäkring är speciellt anpassad för verksamhetsområdena och innehåller såväl sedvanligt skydd för t ex egendom, avbrott och ansvar som skydd för sådant som speciellt utmärker den aktuella verksamheten. Det kan vara skydd för ideellt arbetande föräldrar inom förskoleområdet eller tjänstereseförsäkring för personlig assistansområdet, som omfattar både den assistansberättigade och medföljande assistenter. 

Försäkringsinnehåll 

KFOs Företagsförsäkring innehåller ett grundskydd för egendom, avbrott, ansvar, rättsskydd samt förmögenhetsbrott. Försäkringen är kompletterad med olika tillägg som varierar beroende på verksamhetsområde. 
Premierna är mycket konkurrenskraftiga. 
 
Ladda ned foldern för våra försäkringslösningar för: 
Hemserviceföretag här
Medlemsföretag i ideella organisationer och företag som drivs som ekonomisk förening här
Förskolor, fritidshem och fristående skolor här
Företag som arbetar med hälsa, vård och övrig omsorg (med uteverksamhet) här
Företag som arbetar med hälsa, vård och övrig omsorg (med fast försäkringsställe) här
Företag som är verksamma inom personlig assistans här
Företag som är verksamma inom personlig assistans i hemmet här  
Volontärförsäkring för förtroendevalda och frivilligarbetare som gör frivilliga insatser för KFO:s medlemsföretag här 

Försäkringsvillkor 

 
För ytterligare information om försäkringarna: Kontakta oss på tel 08-700 51 70 eller e-mail info@allians.com    

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com