kfo

KFOs Medlemsförsäkringar 

 
KFO är en arbetsgivarorganisation som ger service till i första hand kooperativa, ideella organisationer och folkrörelser. De förhandlar och sluter kollektivavtal för medlemmarna. 
 
Idag har KFO drygt 2 000 medlemmar med över 85 000 anställda. Deras medlemmar återfinns bland annat inom branscher som handel, petroleum, vård, omsorg, skola, förskola, industri, ideella organisationer, folkrörelser och idéburna verksamheter. 
 
Företag med flest anställda finns inom detaljhandeln medan det flesta antalet medlemmar finns inom vård, omsorg och skola. Av de 2 000 medlemmarna är ca
1 200 förskolor, fritidshem och friskolor. 
 
 
Hemsida: www.kfo.se

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com