bostadsratterna

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas

medlemmar  

Bostadsrätterna har tillsammans med Allians försäkringsmäklare tagit fram en specifik fastighetsförsäkring för Bostadsrätternas medlemmar. Resultatet är en mycket omfattande försäkring med delar som inte finns någon annanstans på marknaden, till ett mycket konkurrenskraftigt pris. 
 
En av målsättningarna har varit att försäkringen ska vara så förmånlig att den ”betalar” medlemsskapet i Bostadsrätterna för 90 procent av föreningarna. Därför tillåts endast Bostadsrätternas medlemmar att teckna denna försäkring. 
 

Bostadsrätterna (tidigare SBC) 

Bostadsrätterna är en rikstäckande intresse- och service-organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Drygt 6000 föreningar är anslutna. Cirka hälften av föreningarna finns i Stor-Stockholm medan resterande är spridda över landet med tyngdpunkt på storstadsregionerna.
 
Som intresseorganisation vill Bostadsrätterna stärka och trygga bostadsrättsföreningarnas ställning i samhället samt främja idén om en fri och obunden bostadsrätt. Genom information och opinionsbildning påverkar Bostadsrätterna utvecklingen i angelägna frågor för bostadsrätten. Bostadsrätterna bildades redan 1921 och är landets äldsta bostadsrättsorganisation. 
 
Broschyrer och blanketter:
 
För mer information se www.bostadsratterna.se 
För mer information om Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring kontakta Allians Försäkringsmäklare på telefon 08-700 51 70 eller maila oss på bostadsratterna@soderbergpartners.se

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com