sfo

Vilka är SFÖ? 

Sveriges Facköversättarförening, SFÖ, är Sveriges största organisation för facköversättare och översättningsföretag. Föreningen bildades 1990 och har nu fler än 1 000 enskilda medlemmar och närmare 30 företagsmedlemmar. 
 
SFÖ arbetar för god yrkessed och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella översättare. Deras medlemmar översätter till och från en mängd språk och inom ett stort antal ämnesområden. 
 
Föreningen verkar också för att höja översättaryrkets anseende i samhället och stärka dialogen mellan översättningsföretag och enskilda översättare, exempelvis genom företagsmedlemskap.
 
SFÖ påverkar även aktivt översättaryrkets och översättarbranschens utveckling, bland annat genom samarbete med såväl universitet och högskolor som myndigheter och systerorganisationer. SFÖ är idag en erkänd röst i samhällsdebatten och fungerar inte sällan som remissinstans för myndigheter i språkfrågor. SFÖ är också medlem i FIT, Fédération Internationale des Traducteurs.
 
Sveriges Facköversättarförening, SFÖ och Allians/Söderberg & Partners har tillsammans tagit fram en företagsförsäkring skräddarsydd för SFÖs medlemmar. Försäkringen har ett mer omfattande grundskydd än en vanlig företagsförsäkring och det till en mycket förmånlig premie. 
 
Medlemskap i SFÖ är ett krav för att få teckna försäkringen.
 
Hemsida: www.sfoe.se

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com