fat

Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT)

En sammanslutning av statligt auktoriserade översättare

 

Föreningens medlemmar representerar fler än 30 auktorisationsspråk, utför alla slags översättningar till / från sina respektive auktorisationsspråk och åtar sig uppdrag från myndigheter, företag och privatpersoner. Vissa translatorer har auktorisation för översättning både till och från svenska.

 

En auktoriserad översättare kallas auktoriserad translator.

 

Föreningens medlemmar

  • utför alla slags kvalificerade översättningar
  • har lagstadgad tystnadsplikt
  • arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler
  • har rätt att använda Kammarkollegiets officiella translatorsstämpel för bestyrkande av översättningar.

 

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel.  Det är myndigheten Kammarkollegiet som auktoriserar translatorer efter att översättaren har godkänts i prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Innan auktorisation utfärdas gör Kammarkollegiet en kontroll av kandidatens redbarhet. Endast fysiska personer kan få translatorsauktorisation, inte översättningsföretag eller -förmedlingar.

 

Mer info: www.aukttranslator.se 

 

Tack vare samarbetet med Sveriges Facköversättarförening, SFÖ, har vi nöjet att presentera FATs specialanpassade företagsförsäkring. Försäkringen är framtagen speciellt för översättare och har en unik omfattning och premie.

 

Produktblad

 

För mer information kontakta Allians/Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 70 eller maila oss på fredsgatan@soderbergpartners.se

 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com