Företagsförsäkring 

Företag har behov olika av försäkringar för verksamheten. Många företags försäkringsskydd är tyvärr otillräckligt och felaktigt. Det bygger på gamla fakta samt felaktig statistik. Vi kan hjälpa dig att definiera och kartlägga riskerna i ditt företag, samt föreslå ett heltäckande försäkringsskydd.

Med vår långa erfarenhet av försäljning ser vi till att alla våra företagsförsäkringskunder är rätt försäkrade och kan känna sig trygga i sin verksamhet. 

Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com