Almegas förmånliga fordonsförsäkring

För dig som erbjuder servicetjänster kan det vara avgörande att servicefordonen som
rullar för företagets räkning gör just det. Stopp i trafiken blir lätt stopp i arbetet med
affärs- och ekonomiproblem som följd. En bra försäkring ger hjälpen som behövs, och den får du som medlem i Almega Serviceentreprenörerna extra förmånligt!

 

Motorförsäkringen ger ditt företag ett heltäckande försäkringsskydd för dina motorfordon. Försäkringen omfattar både personbilar och lätta lastbilar, och är speciellt framtagen för din verksamhet.

 

Nedan finns en kort beskrivning av motorförsäkringen och dess fördelar:

 

Fria mil
Ingen begränsning – försäkringen gäller oavsett hur många mil fordonen körs under året.

 
Självriskreducering vid djurkollision
Reducerar vagnskadesjälvrisken om du krockar med ett djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan.

 

Drulle
Tappat bort nyckeln? Tankat fel bränsle? Spillt kaffe? Om oturen skulle vara framme ersätter vi bland  annat skador inuti bilen som du eller en medresenär orsakat.

 

Förlängd försäkring för motor, elektronik  och växellåda
Försäkringen ersätter skadad motor, elektronik och växellåda ända upp till 15 000 mil, eller upp till 8 år.

 

Snabb och trygg hjälp när något händer

Om dina fordon skadas får du snabb och personlig service, och vi ser vi till att dina fordon snabbt är tillbaka på vägen igen.

 

Om ni önskar mer information, kontakta oss gärna! 
 
Allians/Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm. 
 
Tel. 08 – 700 51 70 
Fax. 08 - 700 51 79 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com