Företagsförsäkring

Tack vare samarbetet med Sveriges Facköversättarförening, SFÖ, har vi nöjet att presentera FATs specialanpassade företagsförsäkring. Försäkringen är framtagen speciellt för översättare och har en unik omfattning och premie.

 

Försäkringsomfattning

Företagsförsäkringen är en komplett försäkring som omfattar det en översättare behöver som grundskydd. Det innebär allt från den egendom som företaget köpt, kostnadshjälp vid tvister, ansvarsförsäkring, skydd mot kostnader vid eventuell felöversättning och mycket mer. Det är viktigt att komma ihåg att den egna hemförsäkringen inte täcker det som företaget, även enskild firma, äger och har betalt. Vissa tillägg finns att göra, t.ex. tjänstereseförsäkring, hemförsäkringens reseskydd täcker ju inte tjänsteresor.

 

Medlemskap i FAT är ett krav för att få teckna försäkringen. 

 

Du kan lätt räkna ut premien och teckna din försäkring genom att använda nedanstående formulär. 

 

Grundomfattning:

• Egendom - med allriskomfattning 

• Avbrott 

• Leverantörsavbrott 

• Extra kostnader 

• Ansvar 

• Rättsskydd 

• Ansvar förmögenhetsskada

• Överfallsförsäkring

• Krisförsäkring

 

Valbara tilläggsmoment:

• Olycksfallsförsäkring 

• Sjukavbrott 

• Tjänsteresa 

• Allrisk Special 

• VD- styrelseansvar 

• Utökad ansvarsförsäkring vid förmögenhetsskada 

 

Grundsjälvrisk: 3 000 kr (0,07 basbelopp)

 

Ansökan och pris hittar du här >  

 

 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com