Etiska riktlinjer 

Företaget och dess anställda följer Svenska Bankföreningens etiska riktlinjer som är utarbetade mot bakgrund av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS1995:40 numera FFFS1998:22) om riktlinjer i etiska frågor hos företag under inspektionens tillsyn. 
 
Läs mer här:
 

Lagen om Penningtvätt

Lagen om åtgärder mot penningtvätt (119:768) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmäna råd om åtgärder mot penningtvätt (FFS 1999:8) Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/60/EG). Lagen om penningtvätt är tillämpbar på alla mäklarbolag som bedriver verksamhet i Sverige. Vi har skyldighet att anmäla misstanke om brottsligt förvärv. 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com