Kontaktuppgifter 

Allians/Söderberg & Partners handhar all administration beträffande Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring. 
 
Vid frågor beträffande omfattning, premie med mera är kontaktuppgifterna enligt nedan: 
 
Allians/Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm
Tel. 08 – 700 51 70 
Fax. 08 - 700 51 79 

Vid skada, kontakta: 

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 
 
Telefon dygnet runt 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08 – 56 200 688 
 
Skadereglering och sanering av skadedjur sköts av Nomor AB 
 
Nomor AB 
Telefon: 0200-27 10 10 
E-post: moderna@nomor.se 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com