Kontaktuppgifter 

Allians Försäkringsmäklare handhar all administration beträffande Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring. 

Vid frågor beträffande omfattning, premie med mera är kontaktuppgifterna enligt nedan: 

Allians Försäkringsmäklare 
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm. 

Tel. 08 – 700 51 70 
Fax. 08 - 700 51 79 

Vid skada, kontakta: 

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 

Telefon dygnet runt 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08 – 56 200 688 

Skadereglering och sanering av skadedjur sköts av Nomor AB 

Nomor AB 
Telefon: 0200-27 10 10 
E-post: moderna@nomor.se 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com