Skador 

Vid skada, kontakta: 

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 
 
Telefon dygnet runt 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08 – 56 200 688 
 
För övriga frågor – ej försäkringsfrågor - Bostadsrätternas Medlemsservice 
Bostadsrätterna 
Box 1353 
111 83 Stockholm 
Telefonnummer 08-501 150 00 
 
Skadereglering och sanering av skadedjursskador sköts av Nomor AB 
 
Nomor AB 
Telefon: 0200-27 10 10 
 
Om du är missnöjd med skaderegleringen? 
Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Bostadsrätterna och Allians/Söderberg & Partners bildat en försäkringskommitté. I kommittén kommer bland annat skador behandlas där bostadsrättsföreningen inte är nöjd eller önskar ett klargörande av regleringen. 
 
Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Allians/Söderberg & Partners. 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com