Skador 

Vid skada, kontakta: 

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 

Telefon dygnet runt 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08 – 56 200 688 

För övriga frågor – ej försäkringsfrågor - Bostadsrätternas Medlemsservice 
Bostadsrätterna 
Box 1353 
111 83 Stockholm 
Telefonnummer 08-501 150 00 

Skadereglering och sanering av skadedjursskador sköts av Nomor AB 

Nomor AB 
Telefon: 0200-27 10 10 

Om du är missnöjd med skaderegleringen? 
Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Bostadsrätterna och Allians Försäkringsmäklare bildat en försäkringskommitté. I kommittén kommer bland annat skador behandlas där bostadsrättsföreningen inte är nöjd eller önskar ett klargörande av regleringen. 

Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Allians Försäkringsmäklare. 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com