Offertförfrågan 

Klicka här om offertblankett önskas i pdf-format>

 

Föreningsuppgifter

Offerten skickas via e-post, om den även önskas brevledes fyll i nedanstående:

Typ av byggnad (byggnadsklass)

Önskad grundsjälvriskk

Angivna självrisker baserade på 2013 års prisbasbelopp (44 500 kr)

 

Fastighetens area

Schablonberäkning, om uppgift saknas

Övriga fastighetsuppgifter

Om fastigheten utfört större renoveringar fyll i underlag förberäkning av ombyggnadsår som finns på www.allians.com/bostadsratterna alternativt kontakta Allians.

Övriga Verksamhet i uthyrda lokaler

Antal lokaler:    

 

Skador de senaste fem åren, vid skadefrihet utgår skadefrihetsrabatt

Övrigt

Övrig information:

Befintlig försäkringsgivare:

Genomförda renoveringar

Bedömning av nytt byggnadsår Underlag för bedömning av nytt byggnadsår (värdeår). Större renoveringar påverkar fastighetens värdeår. Fyll i informationen nedan innan du skickar formuläret till Allians Försäkringsmäklare. 
För varje val, ange i procent renoverat/utbytt av den totala förekomsten. Välj ett procenttal som ligger närmast sanningen. Om renoveringen är gjord vid flera tidpunkter ange ett år som ligger mellan dessa tidpunkter.

Kallvattenledningar:

Varmvattenledningar:

Avloppsledningar**:

Isolering i våtutrymmen:

Expansionskärl:

Värmeledningar:

Radiatorer:

Radiatorventiler:

Har gått över till elvärme:

Skorsten (endast om provtryckt):

Elkablar utbytta:

 
**= Relining godkänns inte för värdering av nytt byggnadsår ***= Har fastigheten övergått till elvärme (t.ex. fjärrvärme ifylles inte värmeledningar, radiatorer och radiatorventiler.
 

Övriga upplysningar:

 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com