Försäkringsomfattning 

För information om försäkringens omfattning och kompletta villkor från 2011: 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com