Arbetsgivaralliansen vid resa

Är du och dina anställda rätt försäkrade?

Innan resa i tjänsten rekommenderar vi att ni kontrollerar att det finns en tjänstereseförsäkring tecknad i företagsförsäkringen.

Om en tjänstereseförsäkring saknas är ni alltid välkomna att kontakta oss för en offert.

 

Reser man som privatperson så har de flesta hemförsäkringar ett reseskydd som ingår, kontrollera hur det ligger till med ditt hemförsäkringsbolag.

 

Medtag försäkringsnumret samt telefonnumret till ditt försäkringsbolag vid resa. Internationella försäkringscertifikat finns att beställa från oss inför resan.

 

Den som är försäkrad via tjänstereseförsäkringen är försäkrad för de läke- och sjukvårdskostnader som kan uppstå i händelse av olycksfall eller akut sjukdom.

Försäkringen täcker även kostnader för medicin, resekostnader till och från läkare eller sjukhus samt fördyrade resekostnader vid transport hem till Sverige om detta ordineras av läkare.

Om den försäkrade inte kan betala behandlingskostnaderna själv eller vid allvarlig olyckshändelse, allvarligt akut sjukdom eller dödsfall, kontakta SOS-International i Köpenhamn, Danmark eller i USA, Falck Travel Care. 

 

SOS-International A/S, Köpenhamn

Tel: +46 8 13 60 60

E-mail: sos@sos.eu

 

Falck Global Assistance

Tel: +46 8 587 717 76

E-mail: folksam.fga@falck.com

 

Folksam, Stockholm

Tel: +46 771 950 950

Folksam Jour; 020-45 00 00

 

Här nedan finner du länkar till tips från Folksam inför resan

https://www.folksam.se/forsakringar/reseforsakring/tips-infor-resan

https://www.folksam.se/forsakringar/reseforsakring

 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com