Arbetsgivaralliansen 

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideéllt eller idéburet engagemang. Medlemmarna finns inom idrott, intresse och biståndsorganisationer, trossamfund, vård, folkbildning, utbildning och forskning, upplevelseverksamhet samt kultur, totalt har Arbetsgivaralliansen ca 3 000 st arbetsgivare som medlemmar. 
 
 
För Arbetsgivaralliansens medlemsföretag lanserar vi nu tre olika försäkringslösningar: 
 
Organisationsförsäkring - frivillig tilläggsförsäkring
Volontärsförsäkring - ingår i medlemskapet 
VD- och styrelseansvarsförsäkring - ingår i medelmskapet fr.o.m 1/1 2018, läs mer här
 
Försäkringsvillkor:

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

Avbrott vid arbetsoförmåga Gäller fr.o.m. 2018-03-01
Besöksolycksfall Gäller fr.o.m. 2018-03-01 
Deltagarolycksfall Gäller fr.o.m. 2018-12-01 
Konsultansvarsförsäkring Gäller fr.o.m. 2018-03-0
Låsbyte i samband med nyckelförlust Gäller fr.o.m. 2018-03-01 
Olycksfallsförsäkring Gäller fr.o.m 2018-03-01
 

Vid skada:

Telefon kontorstid: 0771-950 950 
Telefon utanför kontorstid: 020-450 00 00 
Telefax: 08-772 80 80 
E-mail: foretagsskada@folksam.se 

Postadress: 

Folksam 
Företagsskador 
106 60 STOCKHOLM 
 
För mer information om Arbetsgivaralliansens försäkringslösningar kontakta Allians Försäkringsförmedling på telefon 08-700 51 71 eller skicka ett e-mail till info@allians.com.

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com