Skador 

Vid skador kontaktas försäkringsbolaget Moderna Försäkringar direkt, 
Allians/Söderberg & Partners är behjälpliga vid frågor. 
 
Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 
 
Telefon: 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08-56 200 653 
 
 
Om du är missnöjd med skaderegleringen? 
Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Almega Serviceentreprenörerna och Allians/Söderberg & Partners har en försäkringskommitté bildats. I kommittén kommer bland annat skador behandlas om företag inte är nöjda eller önskar ett klargörande av regleringen. Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Allians/Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm
Telefon 08-700 51 70 
Fax 08-700 51 79 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com