Försäkringsomfattning 

För kort beskrivning av försäkringens omfattning peka med markören på önskat moment. 
 
• Egendom 
• Avbrott 
• Ansvar 
• Maskin 
• Rättsskydd 
• Omhändertagen egendom 
• Transport 
• Besöksolycksfall 
• Kris 
• Överfall 
• Förmögenhetsbrott 
• Sjukavbrott 
• Olycksfallsförsäkring 
• Tjänsteresa 
• Allrisk Special Grundsjälvrisk: 20% av basbeloppet. 
 
För utförligare information se försäkringsvillkoren samt nedanstående försäkringsomfattningar:

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com