Privat sjukvårdsförsäkring 

 

Erbjudande för Allians Försäkringsmäklares kunder 

 
Som kund eller medlem hos någon av Allians förenings- eller organisationslösningar, ges Du möjlighet att teckna en mycket förmånlig sjukvårdsförsäkring. 
 
Försäkringen skyddar dig mot långa väntetider och höga vårdkostnader vid behov av sjukvård. Du kan själv välja vårdgivare – både offentlig och privat. Dessutom kan du välja att få vård i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 
 
Även behandling utanför Skandinavien kan ersättas, om den är avtalad i förväg med försäkringsgivaren. 
 
Obegränsad behandlingstid för alla behandlingar, även cancervård, ingår. Försäkringen kan tecknas antingen som privatperson eller som gruppavtal. Det enda som krävs är att den som ska försäkras är inskriven i försäkringskassa i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. 
 
Försäkringen kan tecknas från 0ch till 67 års ålder.
 
Försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen är WL Care.

Följande ingår: 

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 
· Bokar specialister och hjälper till med vårdplanering. 

Försäkringsmoment: 

· Läkarvård – offentlig eller privat vård inom Skandinavien 

· Operation och sjukhusvård inom Skandinavien 

· Rehabilitering 

· Resor till och från vid operativ/slutenvårdsbehandlingar 

· Sjukgymnastik remitterad av läkare 

· Remitterad behandling hos naprapat, kiropraktor eller osteopat 

· Remitterad behandling hos psykolog 

· Missbruksavvänjning 

· Täckning av alla medicinskt betingade operationer och behandlingar även som följd av sport eller arbete med 100%

• Omfattar cancervård (ej standard på marknaden) 

• Annan allvarlig sjukdom 


Självrisk:
Försäkringen gäller med en självrisk om 500 kr per vårdebesök, 
dock max 1 000 kr per skada.

Vilka skatteregler gäller? 

· Försäkringen är inte avdragsgill för privatpersoner 
· För företag som betalar premien för sina anställda, betraktas premien som en icke avdragsgill kostnad för företaget. Detta gäller även om försäkringen tecknas via bruttolöneavdrag 
· Förmånen är inte skattepliktig för den anställde 

Vad kostar sjukvårdsförsäkringen? 

Premien är åldersrelaterad. Prisuppgifter finner ni i tabellen nedan.

Barn upp till 25 år (som är medförsäkrade)

2 500 kr/år                            
Ålder 16 -39 år 4 300 kr/år
Ålder 40-49 år 5 000 kr/år
Ålder 50-59 år 6 300 kr/år
Ålder 60-67 år 7 400 kr/år

 

Hur ansluter man sig? 

För att ansluta sig till försäkringen krävs ingen hälsodeklaration utan endast en ansökan med underskrift om full arbetsförhet. Vid anslutning till försäkringen gäller en karenstid på två månader. I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada, inträder dock rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft. 
 
Befintliga sjukdomar och åkommor vid försäkringens tecknande skall, för att omfattas, varit symtom och behandlingsfria under de senaste 24 månaderna. 
 

För mer information: 

För mer information och ansökan kontakta: 
Allians Försäkringsmäklare 
Tel: 08-700 51 70 
Fax: 08-700 51 79 

Anmälan/ansökan skickas till: 

Allians Försäkringsmäklare 
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com