Affärsidé 

Att som oberoende försäkringsförmedlare hjälpa företag, organisationer, samt föreningar med rådgivning inom försäkringsområdet. Våra kunder skall vara rätt försäkrade till rätt pris. 
 

Vision

Vi ska vara ett självklart val för företag med behov av konceptförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar samt fastighetsförsäkringar. 
Söderberg & Partners målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.
 

Information

Rådgivning
Söderberg & Partners ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att våra kunder ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser deras behov och önskemål. Samtliga försäkringsförmedlare inom Söderberg & Partners och dess partnerbolag har genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet.
 
Ersättning
Söderberg & Partners ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att våra kunder ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser deras behov och önskemål. Samtliga försäkringsförmedlare inom Söderberg & Partners och dess partnerbolag har genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet.
 
 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com