Förköpsinformation 

 
Villkor för om försäkringsprodukterna finns på Moderna Försäkringars hemsida under produktinformation. 
 
Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar Sak AB. 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com